Zeltplatz pre Windows

Zeltplatz (niekedy nazývaný aj Zeltlager) je zaujímavá logická hra. Samotná úloha nie je vôbec ťažká, ale môžete hrať na čas.

Screenshot

Stan postavíte kliknutím na ľavé tlačidlo myši a lúku tlačidlom pravým. Keď na stan/lúku kliknete ľavým/pravým tlačidlom myši stan/lúka zmyzne. Po správnom vyriešení hry sa zobrazí dialógové okno s informáciou o úspešnom vyriešení. Pravidlá hry sú veľmi jednoduché.

Hra je preložená do angličtiny, nemčiny, slovenčiny a španielsky.

Stiahnuť

Zeltplatz pre Windows (174 KB), Verzia 0.5a z 2018-09-27