War for Diamonds

War for Diamonds

Klikając prawym klawiszem myszy na dowolny kamień dezaktywujesz wszystkie przylegające do niego kamienie tego samego koloru. Ponieważ chcesz dezaktywować jak największą liczbę kamieni, możesz przesuwać je po planszy klikając na nie lewym klawiszem myszy. Kliknięty kamień przesunie się na najbliższe przylegające wolne pole.

Na dezaktywację serii kamieni masz tylko 30 sekund. Gdy kliknięta grupa będzie liczyła co najmniej 4 kamienie, czas odświeży się do kolejnych 30 sekund. Pamiętaj, że im większa grupa, tym więcej punktów Ci przybywa.

Graj online