Návod

Cieľom hry Buchstabensalat je v hracom poli usporiadať všetky písmená tak, aby sa každé písmeno nachádzalo v každom riadku a v každom stĺpci len raz. Na začiatku je hracie pole prázdne. Písmená na okrajoch hracieho pola stanovujú, ktoré písmeno sa bude v tom-ktorom riadku/stĺpci nachádzať ako prvé.

Príklad

Nasledujúci príklad krok za krokom popisuje postup hry s písmenami A a B na hracom poli veľkosti 3:

Ako prvé si všimnite písmeno A pod pravým stĺpcom. Toto písmeno musí byť umiestnené do stredného alebo do dolného riadka. Pretože v strednom riadka musí byť umiestnené písmeno A z ľavého okraja hracieho poľa, nemôže sa už v tomto riadku nachádzať žiadne ďalšie písmeno A. Na umiestnenie písmena A z okraja pod pravým stĺpcom ostáva miesto teda už len v pravom stĺpci dole (ako je zrejmé z nasledujúceho obrázka).
Písmeno B, ktoré sa nachádza na okraji hracieho poľa hore nad stredným stĺpcom nemôže byť umiestnené do stredu dolného riadka, pretože patrí aj do stredu prvého riadka.
Teraz sú obe písmená doplnené v dolnom riadku a môžeme určiť prázdne políčko.
Písmeno B patrí do stredného stĺpca hore.
V strednom stĺpci je voľné už len jedno políčko. Do tohto políčka patrí písmeno A.
Pretože sa písmeno A v strednom riadku musí nachádzať na začiatku, nemôže byť na ľavo od písmena A umiestnené žiadne iné písmeno. Vľavo od písmena A teda umiestníme prázdne políčko.
Do jediného voľného políčka v strednom riadku patrí písmeno B.
Ľavý stĺpec hore obsahuje už len jedno voľné políčko. Tam patrí písmeno A.
V hornom riadku sú doplnené obe písmená. Prázdne políčko bude označené za prázdne.
Hotovo! Takto vyzerá správne vyriešená úloha...